Nasza Działalność.

Bieżąca działalność Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” skoncentrowana jest na sporcie młodzieżowym. Jako instytucja pożytku publicznego działająca „non profit” szkoli młodzież w 11 dyscyplinach sportu współpracując głównie z Gminą Wrocław. To realizacja programów sportowych Wrocławia umożliwia prowadzenie zorganizowanego szkolenia we wszystkich kategoriach młodzieżowych.

W grach zespołowych szkolimy tylko młodzież, a zawodnicy w wieku seniora przechodzą do sportowych spółek, w których klub ma symboliczny udział wnosząc znak graficzny i nazwę.

W czasach, w których poważnym kłopotem jest przekonanie młodzieży do uprawiania sportu WKS „Śląsk” znalazł receptę na pozyskiwanie młodych pasjonatów sportu.
Rozwiązaniem jest wyjście z klubem poza Wrocław. Organizowanie szkolenia w podwrocławskich miejscowościach (judo, zapasy, piłka ręczna) oraz tworzenie fili sekcji piłkarskiej na terenie całego Dolnego Śląska.

Nadrzędnym celem statutowym Wojskowego Klubu Sportowego „ŚLĄSK” jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, co za tym idzie dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego i integrowanie procesu szkolenia młodzieży z działalnością wychowawczą.

Następnym celem działalności jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, w tym podejmowanie działań na rzecz rozwoju dyscyplin sportowo przydatnych dla wojska.
Wojskowy Klub Sportowy „ŚLĄSK” oferuje również działalność sportową i rekreacyjną dla osób niepełnosprawnych, a także zajmuje się organizowaniem różnego rodzaju imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich wypoczynku.